Studentët të cilët  kryejnë ciklin e plotë studimor të 3 niveleve mund të zgjedhin mundesinë që të  specialozohen përmes ‘seancave individuale ekstra’ ose trajnimeve në programe, teknologji apo 'softwear' të caktuar,  të cilat mund të alternohen edhe me projekte  konkrete bashkepunimi  ose në periudha punësimi pranë kompanive :AKZ Creative Studio, 3DWebTour, EDER Studio si dhe kompanive të tjera partnere.

Keni Pyetje?  Kontakt ose 'LiveChat'ne fund te faqes

 info@adapt.al  /  +355 69 60 64 623  /  +355 69 60 64 624  /